Dodatak I. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

NN 141/2012 (18.12.2012.), Dodatak I. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

KOLEKTIVNI UGOVORI

3005

Vlada Republike Hrvatske, zastupana po prof. dr. sc. Mirandu Mrsiću, dr. med., ministru rada i mirovinskoga sustava

i

Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske, zastupan po Spomenki Avberšek, predsjednici,

Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi, zastupan po Ljubici Pilić, glavnoj tajnici,

Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske, zastupan po Jadranki Ivezić, predsjednici,

Hrvatski liječnički sindikat, zastupan po mr. sc. Ivici Babiću, dr. med., predsjedniku,

Nezavisni sindikat zaposlenih u hrvatskom zdravstvenom osiguranju, zastupan po Antunu Guljašu, predsjedniku,

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, zastupan po Borisu Pleši, predsjedniku

zaključili su 12. prosinca 2012. godine u Zagrebu sljedeći

DODATAK I

TEMELJNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

Potpisom ovoga Dodatka, ugovorne strane utvrđuju privremeno ograničenje materijalnih prava ugovorenih Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama sklopljenog dana 12. prosinca 2012. (u daljnjem tekstu: TKU).

Članak 2.

Članak 60. TKU-a neće se primjenjivati u 2013. godini.

Članak 3.

Visina dnevnice za službena putovanja u Republici Hrvatskoj iz članka 64. stavka 2. TKU-a iznosit će 150,00 kuna u 2012. i 2013. godini.

Članak 4.

Osnovica iz članka 69. stavka 2. TKU-a za isplatu jubilarnih nagrada u 2013. godini iznosi 500,00 kuna.

Članak 5.

Članak 71. TKU-a neće primjenjivati u 2012. i 2013. godini.

Članak 6.

1. Svi kolektivni ugovori za pojedina područja, odjeljke ili skupine prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, koji su zaključeni slijedom Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, uskladit će se s ovim Dodatkom u roku od 30 dana od dana njegovog potpisivanja.

2. Ukoliko je pojedino materijalno pravo, sadržano u članku 60., članku 64. stavku 2., članku 67., članku 69. stavku 2. i članku 71. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, postalo utuživo temeljem kolektivnih ugovora iz stavka 1. ovoga članka, Vlada Republike Hrvatske priznaje utuživost tih prava i drugim službenicima i namještenicima u javnim službama na koje se ti kolektivni ugovori ne primjenjuju, u opsegu i u visini materijalnih prava sadržanih u tim kolektivnim ugovorima.

Članak 7.

Ovaj Ugovor sastavljen je u devet izvornih primjeraka, od kojih svakom sindikatu pripada po jedan primjerak, a Vladi Republike Hrvatske tri primjerka.

ZA PREGOVARAČKI ODBOR VLADE RH

Ministar rada i mirovinskoga sustava

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.

ZA PREGOVARAČKI ODBOR SINDIKATA JAVNIH SLUŽBI

Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske

Spomenka Avberšek, v. r.

Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi

Ljubica Pilić, v. r.

Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske

Jadranka Ivezić, v. r.

Hrvatski liječnički sindikat

mr. sc. Ivica Babić, dr. med., v. r.

Nezavisni sindikat zaposlenih u hrvatskom zdravstvenom osiguranju

Antun Guljaš, v. r.

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske

Boris Pleša, v. r.