Odluka o opozivu Darka Javorskog dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sultanatu Omanu, sa sjedištem u Kairu

NN 142/2012 (19.12.2012.), Odluka o opozivu Darka Javorskog dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sultanatu Omanu, sa sjedištem u Kairu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3006

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/12-02/27, urbroj: 5030115/1-12-08 od 6. prosinca 2012., donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

DARKO JAVORSKI, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egiptu, sa sjedištem u Kairu, opoziva se dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sultanatu Omanu, sa sjedištem u Kairu.

Ova Odluka stupa na snagu 31. prosinca 2012. godine.

Klasa: 018-07/12-02/55

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 12. prosinca 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.