Odluka o opozivu Nevena Madeya dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske - šefa Stalne misije Republike Hrvatske pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS) u Beču i dužnosti veleposlanika - stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u Beču (UNOV), Organizaciji za industrijski razvitak (UNIDO), Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA) i Organizaciji za sveobuhvatnu zabranu nuklearnog testiranja (CTBTO)

NN 142/2012 (19.12.2012.), Odluka o opozivu Nevena Madeya dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske - šefa Stalne misije Republike Hrvatske pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS) u Beču i dužnosti veleposlanika - stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u Beču (UNOV), Organizaciji za industrijski razvitak (UNIDO), Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA) i Organizaciji za sveobuhvatnu zabranu nuklearnog testiranja (CTBTO)

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3007

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/12-02/26, urbroj: 5030115/1-12-08 od 6. prosinca 2012., donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

NEVEN MADEY opoziva se dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske – šefa Stalne misije Republike Hrvatske pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS) u Beču, i dužnosti veleposlanika – stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u Beču (UNOV), Organizaciji za industrijski razvitak (UNIDO), Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA) i Organizaciji za sveobuhvatnu zabranu nuklearnog testiranja (CTBTO).

Ova Odluka stupa na snagu 31. prosinca 2012. godine.

Klasa: 018-07/12-02/56

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 12. prosinca 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.