Odluka o opozivu Borisa Velića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji, Demokratskoj Socijalističkoj Republici Šri Lanki, Saveznoj Demokratskoj Republici Nepalu i Narodnoj Republici Bangladešu, sa sjedištem u New Delhiju

NN 142/2012 (19.12.2012.), Odluka o opozivu Borisa Velića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji, Demokratskoj Socijalističkoj Republici Šri Lanki, Saveznoj Demokratskoj Republici Nepalu i Narodnoj Republici Bangladešu, sa sjedištem u New Delhiju

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3008

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/12-02/30, urbroj: 5030115/1-12-08 od 6. prosinca 2012., donosim

ODLUKU

O OPOZIVA IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

BORIS VELIĆ opoziva se dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji, sa sjedištem u New Delhiju, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Demokratskoj Socijalističkoj Republici Šri Lanki, sa sjedištem u New Delhiju, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Demokratskoj Republici Nepalu, sa sjedištem u New Delhiju, i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Bangladešu, sa sjedištem u New Delhiju.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/12-02/57

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 12. prosinca 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.