Pravilnik o službenoj iskaznici, znački i odori ribarskog inspektora

NN 142/2012 (19.12.2012.), Pravilnik o službenoj iskaznici, znački i odori ribarskog inspektora

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

3013

Na temelju članka 103. stavka 3., Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 56/10, 127/10, 55/11, 50/12) i članka 68.g., stavka 3. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 106/01, 7/09, 174/04, 10/05 i 49/05 – pročišćeni tekst), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI, ZNAČKI I ODORI RIBARSKOG INSPEKTORA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje obrazac službene iskaznice (u daljnjem tekstu: iskaznica) ribarskog inspektora, izgled značke ribarskog inspektora i izgled odore koju nose ribarski inspektori Ministarstva poljoprivrede, (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), način i postupak njihova izdavanja i vođenje upisnika o izdanim iskaznicama i značkama.

1. SLUŽBENA ISKAZNICA I ZNAČKA

Članak 2.

(1) Iskaznica se izrađuje tehnikom »zaštitnog tiska«, od polikarbonatnog materijala u obliku plastične kartice pravokutnog oblika veličine 85×55 mm, u nijansama bijele, zelene, plave i žute boje.

(2) Obrazac iskaznice ribarskog inspektora (obrazac »A«), tiskan je u Prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Iskaznica sadrži:

1. na prednjoj strani:

a) utisnut grb Republike Hrvatske,

b) natpis: »REPUBLIKA HRVATSKA«,

c) natpis: »MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE«,

d) naziv:

– »SLUŽBENA ISKAZNICA RIBARSKOG INSPEKTORA«,

e) mjesto za fotografiju veličine 28×32 mm,

f) ime i prezime ribarskog inspektora,

g) položaj i zvanje nositelja iskaznice

h) serijski broj iskaznice.

2. Na poleđini:

a) tekst o ovlastima nositelja iskaznice,

b) evidencijski broj,

c) datum izdavanja iskaznice,

d) mjesto za pečat Ministarstva i potpis ovlaštene osobe.

Članak 4.

(1) Značka ribarskog inspektora izrađuje se od metala, podloga je mesingana, a aplikacija je sjajno niklana.

(2) Veličina značke je 60×55 mm.

(3) Značka ima oblik stiliziranoga kruga. U središtu značke, na trakasto pozlaćenom prostoru, smješten je grb Republike Hrvatske, čija su polja izvedena u crvenom i bijelom emajlu, a kruna u vidu reljefa, boje podloge. Na dijelu podloge koji okružuje grb prikazan je zrakasti motiv. Središnji dio znaka okružuje sjajni niklani prsten na kojem je emajlom plave boje ispisan tekst: »RIBARSKA INSPEKCIJA«. Grb Republike Hrvatske i niklani prsten okruženi su hrvatskim pleterom, koji je izveden u mesinganom reljefu. Na vršnom dijelu znaka istaknuta su slova: »RH« (Republika Hrvatska), u boji podloge. Preko donjega dijela znaka proteže se sjajna niklana lenta, koja djelomično prekriva pleter. Na lenti je emajlom plave boje ispisan troznamenkasti broj značke.

(4) Za poleđinu značke pričvršćena je lisnata opruga od perne bronce.

(5) Izgled značke (obrazac »B«) tiskan je u Prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 5.

(1) Iskaznica i značka nose se u pripadajućem kožnom povezu.

(2) Kožni povez iz stavka 1. ovoga članka crne je boje, trodijelni, s dvostrukim pregibom. Veličina svakog dijela je 8×12 cm.

(3) Na prednjoj strani kožnog poveza otisnut je grb Republike Hrvatske zlatnom bojom i ispod njega u dva retka natpis:

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE.

Članak 6.

Ministarstvo izdaje iskaznice i značke, s pripadajućim kožnim povezom, te snosi troškove njihovog izdavanja.

Članak 7.

(1) Ministarstvo vodi upisnik o izdanim i vraćenim iskaznicama i značkama.

(2) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. evidencijski broj,

2. ime i prezime ribarskog inspektora,

3. OIB ribarskog inspektora,

4. broj značke

5. broj značke,

6. klasifikacijsku oznaku i urudžbeni broj rješenja o rasporedu na radno mjesto ribarskog inspektora,

7. datum izdavanja iskaznice i značke,

8. klasifikacijsku oznaku i urudžbeni broj rješenja o prestanku državne službe,

9. datum vraćanja iskaznice i značke,

10. rubriku za potpis ribarskog inspektora,

11. rubriku za napomene.

Članak 8.

Iskaznica vrijedi od dana izdavanja do prestanka ovlaštenja za obavljanje poslova ribarskog inspektora.

Članak 9.

(1) Ribarski inspektor koji izgubi iskaznicu i/ili značku, ili na drugi način ostane bez iskaznice i/ili značke, obvezan je o tome odmah po saznanju pisanim putem izvijestiti neposredno nadređenog službenika.

(2) Nova iskaznica i/ili značka izdat će se nakon što se u »Narodnim novinama« oglasi da su iskaznica i/ili značka izgubljeni, ili na drugi način nestali i proglasi ih se nevažećima.

(3) Troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« snosi ribarski inspektor koji je izgubio iskaznicu i/ili značku, ili je na drugi način ostao bez njih.

(4) U slučaju kad je gubitak ili nestanak iskaznice i/ili značke posljedica namjere ili krajnje nepažnje ribarskog inspektora, troškove izdavanja nove iskaznice i/ili značke snosi sam ribarski inspektor.

Članak 10.

(1) Ribarski inspektor kojemu prestane državna služba ili koji bude raspoređen na drugo radno mjesto, obvezan je prilikom primitka rješenja o prestanku državne službe ili rješenja o rasporedu na drugo radno mjesto Ministarstvu vratiti iskaznicu i značku.

(2) Vraćena iskaznica se poništava.

(3) Vraćena značka pohranjuje se i čuva u Ministarstvu.

(4) Ribarskom inspektoru će se privremeno, do okončanja postupka, oduzeti iskaznica i značka ako se protiv njega vodi istraga ili je protiv njega podignuta optužnica, ili zbog drugih opravdanih razloga, ako postoji opasnost od zlouporabe službene dužnosti. Privremeno oduzeta iskaznica i značka se pohranjuju i čuvaju u Ministarstvu do okončanja postupka ili prestanka drugih opravdanih razloga.

(5) Ukoliko ribarski inspektor ne vrati iskaznicu i značku ili ih odbije vratiti protivno odredbi iz stavka 1. i 4. ovoga članka, Ministarstvo će u »Narodnim novinama« oglasiti da iskaznica i značka ne vrijede, a troškove oglašavanja te troškove izrade značke snosi ribarski inspektor.

2. ODORA RIBARSKOG INSPEKTORA

Članak 11.

Ribarski inspektor je obvezan nositi odoru za vrijeme obavljanja nadzora na plovilima. Ribarski inspektor ne smije izvan službe nositi odoru ili dijelove odore.

Članak 12.

Dijelovi odore ribarskog inspektora jesu:

1. kapa sa štitnikom

2. jakna zimska (muška/ženska)

3. jakna ljetna (muška/ženska

4. hlače ljetne (muške/ženske)

5. hlače zimske (muške/ženske)

6. kratke hlače/suknja

7. košulja zimska (muška/ženska)

8. košulja ljetna (muška/ženska)

9. majica kratkih i dugih rukava

10. vesta

11. niske cipele (muške/ženske)

12. visoke cipele (muške/ženske)

13. kombinezon

14. kišni ogrtač

15. fluorescentni prsluk.

Članak 13.

(1) Kapa sa štitnikom izrađena je od tkanine plave boje, uobičajenog kroja. Na prednjoj strani kape strojno je izvezen izgled značke.

(2) Jakna je plave boje, kopča se zatvaračem i kopčama. Na prednjoj strani jakne, u visini prsiju ušivena su dva mala džepa s našivenim poklopcem koji se zatvaraju zatvaračem. Isto tako, na prednjoj strani jakne, u visini kukova ušivena su dva velika džepa s našivenim poklopcem koji se zatvaraju zatvaračem. Na lijevom i desnom rukavu do visine lakta nalaze se po dva manja džepa koji se zatvaraju zatvaračem.

(3) Hlače su plave boje i športskog su kroja. S lijeve i desne strane imaju jedan urezani džep. Otraga su dva džepa s preklopnikom koji se kopčaju držećom kopčom. Na nogavicama s vanjske strane, u visini koljena, nalaze se dva džepa s preklopnikom koji se kopčaju zatvaračem.

(4) Kratke hlače su plave boje klasičnog kroja, dužine do koljena/ suknja plave boje klasičnog kroja. Kratke hlače imaju džepove iste kao i hlače iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Košulje su pamučne svijetloplave boje s džepom na lijevoj strani.

(6) Majica kratkih rukava je pamučna, svijetloplave boje, s ovratnikom.

(7) Majica dugih rukava je pamučna, tamnoplave boje, s ovratnikom.

(8) Vesta je pletena, tamnoplave boje s visokim ovratnikom, koji s prednje strane ima zatvarač dužine 20 cm. Na ramenima i laktovima je pojačanje od tkanine iste boje. Rub veste i rukava završava renderom iste boje.

(9) Cipele su od crne kože/plave, s gumenim đonom koji ima zaštitu od proklizavanja.

(10) Kombinezon je tamnoplave boje uobičajene izvedbe s džepovima.

(11) Kišni ogrtač je svijetloplave boje, izrađen od plastificiranog platna.

(12) Prsluk je narančaste boje s fluorescentnim trakama.

Članak 14.

Osoba koja se prima u službu za obavljanje poslova ribarskog inspektora, zadužuje odoru.

Članak 15.

Dijelovi odore, oštećeni ili uništeni u obavljanju službe ili povodom obavljanja službe, zamijenit će se bez naknade, na temelju pisanog zahtjeva nadležnog nadređenog službenika.

Članak 16.

Kapa sa štitnikom, jakna zimska, jakna ljetna, kišni ogrtač i fluorescentni prsluk zamjenjuju se istekom treće godine uporabe, dok se ostali dijelovi odore zamjenjuju istekom druge godine uporabe. Dijelovi odore mogu se zamijeniti i prije ukoliko su jače oštećeni ili dotrajali temeljem zahtjeva nadležnog nadređenog službenika, koji utvrđuje opravdanost zamjene.

Članak 17.

Osoba koja izgubi svojstvo ribarskog inspektora dužna je vratiti sve dijelove odore.

Članak 18.

Službena značka nosi se na lijevoj strani iznad džepa jakne, odnosno iznad džepa na lijevoj strani košulje u ljetnom razdoblju.

Članak 19.

(1) Iskaznice izdane prema članku 20. ovoga Pravilnika zamijenit će se iskaznicama propisanim ovim Pravilnikom najkasnije do 31. prosinca 2012. godine.

(2) Do izdavanja iskaznica propisanih ovim Pravilnikom u uporabi ostaju iskaznice izdane prema propisu iz članka 20. ovoga Pravilnika.

(3) Značke izdane prema propisu iz članka 20. ovoga Pravilnika ostaju u uporabi.

(4) Odore izdane prema propisu iz članka 20. ovog Pravilnika ostaju u uporabi.

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o iskaznici, znaku i odori ribarskih inspektora (»Narodne novine«, broj 98/05).

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/185

Urbroj: 525-13/0415-12-2

Zagreb, 22. studenoga 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

OBRAZAC »A« SLUŽBENE ISKAZNICE RIBARSKOG INSPEKTORA

OBRAZAC »B« – ZNAČKA RIBARSKOG INSPEKTORA

142 19.12.2012 Pravilnik o službenoj iskaznici, znački i odori ribarskog inspektora