Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj iskaznici i znački državnih vodopravnih inspektora

NN 142/2012 (19.12.2012.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj iskaznici i znački državnih vodopravnih inspektora

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

3018

Na temelju članka 234. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/2009 i 130/2011), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI DRŽAVNIH VODOPRAVNIH INSPEKTORA

Članak 1.

U cijelom tekstu Pravilnika o službenoj iskaznici i znački državnih vodopravnih inspektora (»Narodne novine« broj 114/2010) riječi: »Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo poljoprivrede« u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

U Prilogu 1. Pravilnika na poleđini iskaznice briše se zagrada i riječi: »Narodne novine«, broj 153/09« zamjenjuju se riječima: »i Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva te propisa donesenih na temelju istih«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/04

Urbroj: 525-12/0920-12-3

Zagreb, 4. prosinca 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.