Uredba o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti

NN 144/2012 (21.12.2012.), Uredba o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3088

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 108/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Članak 1.

U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/2012 i 70/2012), u odredbi članka 5. stavka 1. podstavka 2. koja je propisana Zakonom o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 12/2012), riječi: »najkasnije 31. prosinca 2012.« zamjenjuju se riječima: »najkasnije 31. prosinca 2013.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 500-01/12-01/06

Urbroj: 50301-04/04-12-4

Zagreb, 20. prosinca 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.