Odluka o privremenom olakšanom ulasku stranaca u Republiku Hrvatsku, na osnovi valjanih schengenskih dozvola boravaka i viza

NN 144/2012 (21.12.2012.), Odluka o privremenom olakšanom ulasku stranaca u Republiku Hrvatsku, na osnovi valjanih schengenskih dozvola boravaka i viza

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3092

Na osnovi članka 37. stavka 2. Zakona o strancima (»Narodne novine«, broj 130/2011) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine donijela

ODLUKU

O PRIVREMENOM OLAKŠANOM ULASKU STRANACA U REPUBLIKU HRVATSKU, NA OSNOVI VALJANIH SCHENGENSKIH DOZVOLA BORAVAKA I VIZA

I.

Stranci koji su nositelji valjane:

– dozvole boravka izdane u jednoj od država članica Schengenskog prostora,

– jedinstvene vize ili dugotrajne vize koju je izdala jedna od država članica Schengenskog prostora,

privremeno ne trebaju vizu za ulazak u Republiku Hrvatsku i kratkotrajni boravak, ili za prelazak preko državnog područja Republike Hrvatske.

Schengenske isprave iz stavka 1. ove točke moraju biti valjane i u trenutku izlaska iz Republike Hrvatske.

II.

Olakšani ulazak stranaca iz točke I. ove Odluke na snazi je od 1. siječnja 2013. godine do datuma pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 216-03/12-02/04

Urbroj: 50301-09/09-12-2

Zagreb, 20. prosinca 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.