Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2013.

NN 144/2012 (21.12.2012.), Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2013.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3093

Na temelju članka 74. Zakona o strancima (»Narodne novine«, broj 130/2011) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine donijela

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA KALENDARSKU GODINU 2013.

I.

Ukupna godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 2.329 dozvola.

II.

Godišnja kvota za produženje već izdanih dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 2.000 dozvola.

III.

Godišnja kvota dozvola za novo zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 289 dozvola, i to kako slijedi:

1. POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO 20 dozvola

2. TURIZAM I UGOSTITELJSTVO 105 dozvola

3. KULTURA 60 dozvola

4. PROMET 6 dozvola

5. ZDRAVSTVO 15 dozvola

6. ZNANOST I OBRAZOVANJE 30 dozvola

7. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 53 dozvole.

IV.

Uvažavajući stanje na tržištu rada, utvrđuje se godišnja kvota dozvola za sezonsko zapošljavanje koja iznosi 40 dozvola, i to kako slijedi:

1. TURIZAM I UGOSTITELJSTVO 30 dozvola

2. POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO 10 dozvola.

V.

Tijelo nadležno za izdavanje dozvola strancima dostavit će, jednom u tri mjeseca, podatke o izdanim dozvolama Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, radi usporedbe s Pregledom potreba za zapošljavanje stranaca po djelatnostima i zanimanjima za 2013. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke.

Temeljem prikupljenih podataka o broju produženih i izdanih dozvola strancima, Hrvatski zavod za zapošljavanje dostavlja izvješće ministarstvu nadležnom za rad i tržište rada, jednom u tri mjeseca.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 101-03/12-01/02

Urbroj: 50301-04/12-12-2

Zagreb, 20. prosinca 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

PREGLED POTREBA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA PO DJELATNOSTIMA I ZANIMANJIMA ZA 2013. GODINU

DJELATNOST

NAZIV ZANIMANJA

Ukupno

Poljoprivreda i šumarstvo

Pomoćni stočar i pastir

20

Sezonsko zapošljavanje – cjepljari voćaka i vinove loze

10

Ukupno

30

Turizam i ugostiteljstvo

Turistički animator

10

Turistički zastupnik

20

Kuhar nacionalne kuhinje

30

Maser posebnih vrsta masaža

30

Instruktor ronjenja

15

Sezonsko zapošljavanje – kuhar nacionalne kuhinje

30

Ukupno

135

Kultura

Dramski umjetnik

3

Baletni umjetnik

29

Baletni pedagog

2

Baletni majstor

2

Orkestralni umjetnik

18

Operni pjevač

5

Dirigent

1

Ukupno

60

Promet

Pilot aviona

3

Tehničar za održavanje zrakoplova

3

Ukupno

6

Zdravstvo

Doktor medicine sa specijalističkom naobrazbom

10

Doktor medicine

5

Ukupno

15

Znanost i obrazovanje

Specijalizant – zdravstveni djelatnik

20

Instruktor stranog jezika – izvorni govornik – prevoditelj

10

Ukupno

30

Prerađivačka industrija

Programer za strojeve u pletionici/tkaonici Shima ili za druge specijalizirane strojeve

25

Specijalist mehaničar za strojeve u pletionici/tkaonici Shima ili za druge specijalizirane strojeve

10

Rukovoditelj stroja za ekstrudiranje pletiva umjetnog ratana

1

Pletač umjetnog ratana

5

Radnik na mašini savijači

2

Puhač stakla

10

Ukupno

53

SVEUKUPNO

329