Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

NN 144/2012 (21.12.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

MINISTARSTVO TURIZMA

3096

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine«, broj 152/08. i 88/10.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROGLAŠAVANJU TURISTIČKIH OPĆINA I GRADOVA I O RAZVRSTAVANJU NASELJA U TURISTIČKE RAZREDE

Članak 1.

U Pravilniku o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (»Narodne novine«, broj 122/09., 9/10.-isp., 61/10., 82/10., 36/11., 89/11., 146/11. i 141/12.) u Tabeli I u točki IV. KARLOVAČKA ŽUPANIJA, u popisu gradova, u gradu Ogulinu, za naselje Jasenak razred B mijenja se u razred C.

U točki IX. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA u popisu gradova, u gradu Senju za naselja Jablanac i Klada razred B mijenja se u razred C.

U točki X. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA u popisu općina, u općini Sopje za naselje Višnjica razred B mijenja se u razred C.

U točki XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA u popisu općina, u općini Brtonigla-Verteneglio, za naselje Brtonigla-Verteneglio razred B mijenja se u razred C i u općini Oprtalj-Portole, za naselje Livade-Levade razred B mijenja se u razred C.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/20

Urbroj: 529-05-12-01

Zagreb, 19. prosinca 2012.

Ministar

Veljko Ostojić, v. r.

144 21.12.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede 144 21.12.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede