Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za glaukom" Klinici za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice" Zagreb

NN 144/2012 (21.12.2012.), Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za glaukom" Klinici za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice" Zagreb

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

3097

Ministar zdravlja na temelju članka 112. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12 i 70/12) na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća Ministarstva zdravlja te temeljem odredbe članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09), donosi

RJEŠENJE

1. Klinici za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra »Sestre milosrdnice« Zagreb, verificira se i dodjeljuje naziv »Referentni centar Ministarstva zdravlja za glaukom« na vrijeme od pet godina.

2. Klinika za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra »Sestre milosrdnice« Zagreb, dužna je do isteka pet godina podnijeti zahtjev za obnovu naziva »Referentni centar Ministarstva zdravlja za glaukom«.

3. »Referentni centar Ministarstva zdravlja za glaukom« Klinike za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra »Sestre milosrdnice« Zagreb, obvezan je dostaviti izvješće o radu za protekle tri godine i plan rada za iduće dvogodišnje razdoblje najkasnije 60 dana nakon isteka tri godine, od dana donošenja ovog rješenja.

Klasa: UP/I-510-01/12-01/04

Urbroj: 534-10-1-1-2/5-12-19

Zagreb, 13. prosinca 2012.

Ministar

prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.