Godišnji plan normativne aktivnosti za 2013. godinu

NN 145/2012 (27.12.2012.), Godišnji plan normativne aktivnosti za 2013. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3101

Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o procjeni učinaka propisa (»Narodne novine«, broj 90/2011) i članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine donijela

ZAKLJUČAK

1. Donosi se Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji plan), u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske predložio Ured za zakonodavstvo aktom, klase: 002-02/12-03/25, urbroja: 50501-12-27, od 13. prosinca 2012. godine.

2. Godišnji plan nalazi se u privitku ovoga Zaključka i njegov je sastavni dio.

3. Zadužuju se središnja tijela državne uprave da kao stručni nositelji izrade propisa iz Godišnjeg plana ažurno izvršavaju zadatke predviđene Godišnjim planom.

4. Zadužuje se Ured za zakonodavstvo da ovaj Zaključak i Godišnji plan objavi na svojim internetskim stranicama.

5. Središnja tijela državne uprave koja, kao stručni nositelji izrade propisa, nemaju zadaća po Godišnjem planu, a tijekom godine se ukaže potreba za izradu zakona, obvezna su provesti prethodnu procjenu vezano za taj zakon. Ovisno o rezultatima prethodne procjene, potrebno je provesti i postupak procjene učinaka propisa.

Klasa: 011-01/12-01/02

Urbroj: 50301-09/06-12-2

Zagreb, 20. prosinca 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

GODIŠNJI PLAN NORMATIVNIH AKTIVNOSTI ZA 2013. GODINU

PLAN NORMATIVNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU

HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA ZA 2013. GODINU

(Na temelju članka 9. stavka 2. alineje 1. Zakona o procjeni učinaka propisa, »Narodne novine«, broj 90/2011)

Redni broj

Naziv propisa (zakonodavne mjere)

Stručni nositelj

Upućivanje u proceduru Vlade Republike Hrvatske

1.

Zakon o sustavu državne uprave

Ministarstvo uprave

I. tromjesečje 2013.

2.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupku primopredaje vlasti

Ministarstvo uprave

I. tromjesečje 2013.

3.

Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

Ministarstvo financija

I. tromjesečje 2013.

4.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o humanitarnoj pomoći

Ministarstvo socijalne politike i mladih

I. tromjesečje 2013.

5.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Zakladi »Hrvatska za djecu«

Ministarstvo socijalne politike i mladih

I. tromjesečje 2013.

6.

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

I. tromjesečje 2013.

7.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji OP »Promet« za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente »Regionalni razvoj« u Hrvatskoj

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

I. tromjesečje 2013.

8.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji OP »Zaštita okoliša« za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente »Regionalni razvoj« u Hrvatskoj

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

I. tromjesečje 2013.

9.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji OP »Regionalna konkurentnost« za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente »Regionalni razvoj« u Hrvatskoj

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

I. tromjesečje 2013.

10.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na »IPA Program jadranske prekogranične suradnje« u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći 2012. – 2013.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

I. tromjesečje 2013.

11.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na »IPA Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska« u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

I. tromjesečje 2013.

12.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na »IPA Program prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska« u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

I. tromjesečje 2013.

13.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika

Ministarstvo kulture

I. tromjesečje 2013.

14.

Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

I. tromjesečje 2013.

15.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu

Državna uprava za zaštitu i spašavanje,

Ministarstvo unutarnjih poslova

I. tromjesečje 2013.

16.

Zakon o slatkovodnom ribarstvu

Ministarstvo poljoprivrede

II. tromjesečje 2013.

17.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske kojim se mijenja i dopunjuje Višegodišnji sporazum o financiranju 2007. – 2010.

Ministarstvo poljoprivrede

II. tromjesečje 2013.

18.

Zakon o etici u javnom sektoru

Ministarstvo uprave

II. tromjesečje 2013.

19.

Zakon o državnim službenicima

Ministarstvo uprave

II. tromjesečje 2013.

20.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Ministarstvo uprave

II. tromjesečje 2013.

21.

Zakon o registriranom (životnom) partnerstvu

Ministarstvo uprave

II. tromjesečje 2013.

22.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama

Ministarstvo kulture

II. tromjesečje 2013.

23.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o muzejima

Ministarstvo kulture

II. tromjesečje 2013.

24.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima

Ministarstvo kulture

II. tromjesečje 2013.

25.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kazalištima

Ministarstvo kulture

II. tromjesečje 2013.

26.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi

Ministarstvo kulture

II. tromjesečje 2013.

27.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o audiovizualnim djelatnostima

Ministarstvo kulture

II. tromjesečje 2013.

28.

Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona

Ministarstvo pravosuđa

II. tromjesečje 2013.

29.

Zakon o provedbi ovrhe na pokretninama i nekretninama

Ministarstvo pravosuđa

II. tromjesečje 2013.

30.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama

Ministarstvo pravosuđa

II. tromjesečje 2013.

31.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hidrografskoj djelatnosti

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

II. tromjesečje 2013.

32.

Zakon o izmjenama i dopunama o Hrvatskom registru brodova

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

II. tromjesečje 2013.

33.

Zakon o priznavanju hrvatskog znakovnog jezika

Ministarstvo socijalne politike i mladih

II. tromjesečje 2013.

34.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih

Ministarstvo socijalne politike i mladih

II. tromjesečje 2013.

35.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nagradi za promicanje prava djeteta

Ministarstvo socijalne politike i mladih

II. tromjesečje 2013.

36.

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

Ministarstvo turizma

II. tromjesečje 2013.

37.

Zakon o obrtu

Ministarstvo poduzetništva i obrta

II. tromjesečje 2013.

38.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama

Ministarstvo poduzetništva i obrta

II. tromjesečje 2013.

39.

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske komisije i Republike Hrvatske o korištenju »Prijelaznog instrumenta« (Transition Facility)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

II. tromjesečje 2013.

40.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2012. godinu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

II. tromjesečje 2013.

41.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2012. godinu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

II. tromjesečje 2013.

42.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2012. godinu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

II. tromjesečje 2013.

43.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o suradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

II. tromjesečje 2013.

44.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o suradnji u području sprječavanja katastrofa i uklanjanja njihovih posljedica

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

II. tromjesečje 2013.

45.

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja/Državna geodetska uprava

III. tromjesečje 2013.

46.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

III. tromjesečje 2013.

47.

Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina

Državni zavod za mjeriteljstvo/Ministarstvo gospodarstva

III. tromjesečje 2013.

48.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama

Ministarstvo pravosuđa

III. tromjesečje 2013.

49.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

Ministarstvo pravosuđa

III. tromjesečje 2013.

50.

Zakon o potvrđivanju instrumenata kojima se mijenjaju i dopunjuju Statut i Konvencija Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU), kako su izmijenjeni i dopunjeni na Konferencijama opunomoćenika ITU-a u Kyotu 1994., Minneapolisu 1998., Marrakeshu 2002., Antalyi 2006. i Guadalajari 2010. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

III. tromjesečje 2013.

51.

Zakon o potvrđivanju ili Uredba o objavi Regionalnog sporazuma koji se odnosi na planiranje digitalne zemaljske radiodifuzijske službe u Regiji 1 (dijelovi Regije 1 smješteni zapadno od meridijana 170°E i sjeverno od paralele 40°S, osim područja Mongolije) te u Islamskoj Republici Iran, u frekvencijskim pojasima 174-230 MHz i 470-860 MHz, potpisanog u Ženevi 2006. godine (Regionalni sporazum Ženeva 2006.)

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

III. tromjesečje 2013.

52.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o osnivanju i uvjetima djelovanja informativno-kulturnih centara

Ministarstvo kulture

III. tromjesečje 2013.

53.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju IPA – komponenta »Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija« za 2012. godinu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

III. tromjesečje 2013.

54.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju IPA – komponenta »Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija« za 2013. godinu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

III. tromjesečje 2013.

55.

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (2014. – 2020.)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

III. tromjesečje 2013.

56.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

IV. tromjesečje 2013.

57.

Zakon o zakladama

Ministarstvo uprave

IV. tromjesečje 2013.

58.

Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor

Ministarstvo uprave

IV. tromjesečje 2013.

59.

Zakon o matičnom registru

Ministarstvo uprave

IV. tromjesečje 2013.

60.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

IV. tromjesečje 2013.

61.

Zakon o javnom bilježništvu

Ministarstvo pravosuđa

IV. tromjesečje 2013.

62.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu

Ministarstvo pravosuđa

IV. tromjesečje 2013.

63.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji

Ministarstvo pravosuđa

IV. tromjesečje 2013.

64.

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izručenju

Ministarstvo pravosuđa

IV. tromjesečje 2013.

65.

Zakon o potvrđivanju Pisma suglasnosti o provođenju zakona između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država

Ministarstvo pravosuđa

IV. tromjesečje 2013.

66.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem

Ministarstvo pravosuđa

IV. tromjesečje 2013.

67.

Zakon o parničnom postupku

Ministarstvo pravosuđa

IV. tromjesečje 2013.

68.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku

Ministarstvo pravosuđa

IV. tromjesečje 2013

69.

Zakon o lučkim kapetanijama

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

IV. tromjesečje 2013.

70.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2013. godinu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

IV. tromjesečje 2013.

71.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2013. godinu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

IV. tromjesečje 2013.

72.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2013. godinu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

IV. tromjesečje 2013.

PLAN NORMATIVNIH AKTIVNOSTI VEZANO ZA POSTUPAK PROCJENE UČINAKA PROPISA ZA 2013. GODINU

(Na temelju članka 9. stavka 2. alineje 2. Zakona o procjeni učinaka propisa,

»Narodne novine«, broj 90/2011)

Redni broj

Naziv propisa (zakonodavne mjere)

Stručni nositelj

Upućivanje u proceduru Vlade Republike Hrvatske

1.

Zakon o šumama

Ministarstvo poljoprivrede

I. tromjesečje 2013.

2.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

I. tromjesečje 2013.

3.

Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

I. tromjesečje 2013.

4.

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

I. tromjesečje 2013.

5.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

I. tromjesečje 2013.

6.

Zakon o državnim potporama (EU)

Ministarstvo financija

I. tromjesečje 2013.

7.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama (EU)

Ministarstvo financija

I. tromjesečje 2013.

8.

Zakon o leasingu

Ministarstvo financija

I. tromjesečje 2013.

9.

Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije

Ministarstvo financija

I. tromjesečje 2013.

10.

Zakon o carinskoj službi

Ministarstvo financija

I. tromjesečje 2013.

11.

Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona

Ministarstvo financija

I. tromjesečje 2013.

12.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću

Ministarstvo financija

I. tromjesečje 2013.

13.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (EU)

Ministarstvo financija

I. tromjesečje 2013.

14.

Zakon o oporezivanju oružja

Ministarstvo financija

I. tromjesečje 2013.

15.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina

Ministarstvo financija

I. tromjesečje 2013.

16.

Zakon o porezu na nekretnine

Ministarstvo financija

I. tromjesečje 2013.

17.

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

Ministarstvo financija

I. tromjesečje 2013.

18.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Ministarstvo financija

I. tromjesečje 2013.

19.

Zakon o porezu na poljoprivredna zemljišta

Ministarstvo financija

I. tromjesečje 2013.

20.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi

Ministarstvo socijalne politike i mladih

I. tromjesečje 2013.

21.

Obiteljski zakon

Ministarstvo socijalne politike i mladih

I. tromjesečje 2013.

22.

Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (EU)

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

I. tromjesečje 2013.

23.

Zakon o provedbi Uredbe br. 1946/2003. Europskoga parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2003.g. o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama (EU)

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

I. tromjesečje 2013.

24.

Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (EU)

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost

I. tromjesečje 2013.

25.

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

Ministarstvo turizma

I. tromjesečje 2013.

26.

Zakon o zaštiti i spašavanju

Državna uprava za zaštitu i spašavanje,

Ministarstvo unutarnjih poslova

I. tromjesečje 2013.

27.

Zakon o kritičnoj infrastrukturi (EU)

Državna uprava za zaštitu i spašavanje,

Ministarstvo unutarnjih poslova

I. tromjesečje 2013.

28.

Zakon o građevnim proizvodima (EU)

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

II. tromjesečje 2013.

29.

Zakon o povremenim i privremenim poslovima

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

II. tromjesečje 2013.

30.

Zakon o zaštiti na radu

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

II. tromjesečje 2013.

31.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

II. tromjesečje 2013.

32.

Zakon o osiguranju

Ministarstvo financija

II. tromjesečje 2013.

33.

Zakon o factoringu

Ministarstvo financija

II. tromjesečje 2013.

34.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi

Ministarstvo turizma

II. tromjesečje 2013.

35.

Zakon o preradi i uporabi drva i proizvoda od drva

Ministarstvo poljoprivrede

III. tromjesečje 2013.

36.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

III. tromjesečje 2013.

37.

Zakon o radu

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

III. tromjesečje 2013.

38.

Zakon o kategorizaciji poslova prema štetnosti i utjecaju na psihofizičko stanje radnika

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

III. tromjesečje 2013.

39.

Zakon o zaštiti novčarskih institucija

Ministarstvo unutarnjih poslova

III. tromjesečje 2013.

40.

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Ministarstvo kulture

III. tromjesečje 2013.

41.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju

Ministarstvo pravosuđa

III. tromjesečje 2013.

42.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Ministarstvo pravosuđa

III. tromjesečje 2013.

43.

Zakon o reviziji

Ministarstvo financija

III. tromjesečje 2013.

44.

Zakon o računovodstvu

Ministarstvo financija

III. tromjesečje 2013.

45.

Zakon o udomiteljstvu

Ministarstvo socijalne politike i mladih

III. tromjesečje 2013.

46.

Zakon o pravima žrtava silovanja tijekom Domovinskog rata

Ministarstvo branitelja

IV. tromjesečje 2013.

47.

Zakon o mirovinskom osiguranju

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

IV. tromjesečje 2013.

48.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Ministarstvo uprave

IV. tromjesečje 2013.

49.

Zakon o međunarodnoj zaštiti (EU)

Ministarstvo unutarnjih poslova

IV. tromjesečje 2013.

50.

Zakon o humanitarnom razminiranju

Ministarstvo unutarnjih poslova

IV. tromjesečje 2013.

51.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Ministarstvo kulture

IV. tromjesečje 2013.

52.

Zakon o medijima

Ministarstvo kulture

IV. tromjesečje 2013.

53.

Zakon o elektroničkim medijima

Ministarstvo kulture

IV. tromjesečje 2013.

54.

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji

Ministarstvo kulture

IV. tromjesečje 2013.

55.

Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji

Ministarstvo kulture

IV. tromjesečje 2013.

56.

Zakon o obavljanju umjetničke djelatnosti

Ministarstvo kulture

IV. tromjesečje 2013.

57.

Zakon o zatvorskom sustavu

Ministarstvo pravosuđa

IV. tromjesečje 2013.

58.

Zakonska regulativa sustava znanosti i visokog obrazovanja

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

IV. tromjesečje 2013.

59.

Zakon o inkluzivnom dodatku

Ministarstvo socijalne politike i mladih

IV. tromjesečje 2013.

60.

Zakon o mladima

Ministarstvo socijalne politike i mladih

IV. tromjesečje 2013.

61.

Zakon o otocima

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

IV. tromjesečje 2013.

145 27.12.2012 Godišnji plan normativne aktivnosti za 2013. godinu 145 27.12.2012 Godišnji plan normativne aktivnosti za 2013. godinu 145 27.12.2012 Godišnji plan normativne aktivnosti za 2013. godinu