Odluka o odlikovanju muftije Ševka efendije Omerbašića Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom

NN 146/2012 (28.12.2012.), Odluka o odlikovanju muftije Ševka efendije Omerbašića Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom

146 28.12.2012 Odluka o odlikovanju muftije Ševka efendije Omerbašića Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3113

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članaka 2., 3. i 9. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom, za osobite i iznimne zasluge u promicanju vjerskih sloboda, tolerancije i zaštite ljudskih prava, kao temelja mira i skrbi o općoj dobrobiti građana Republike Hrvatske, odlikuje se

muftija ŠEVKO efendija OMERBAŠIĆ.

Klasa: 060-03/12-04/01

Urbroj: 71-05-04/1-12-01

Zagreb, 25. rujna 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.