Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića za osobite zasluge za gospodarstvo

NN 146/2012 (28.12.2012.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića za osobite zasluge za gospodarstvo

146 28.12.2012 Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića za osobite zasluge za gospodarstvo

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3117

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članaka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića za osobite zasluge za gospodarstvo, odlikuju se

1. mr. sc. ALEKSA (Šime) LADAVAC

2. DRAGUTIN (Dragutin) MATOTEK

3. JOSIP (Mijo) ŠVENDA.

Klasa: 060-03/12-13/14

Urbroj: 71-05-04/1-12-01

Zagreb, 10. rujna 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.