Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrednota

NN 146/2012 (28.12.2012.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrednota

146 28.12.2012 Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrednota

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3118

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članaka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrednota, odlikuju se

1. MAGDALENA (Milo) NARDELLI-KOVAČIĆ

2. VICKO (Vicko) SVILIČIĆ

3. DANKO (Franjo) TOMANIĆ.

Klasa: 060-03/12-13/15

Urbroj: 71-05-04/1-12-01

Zagreb, 10. rujna 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.