Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Nikole Tesle za osobite zasluge za izumiteljstvo i promociju tehničke kulture

NN 146/2012 (28.12.2012.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Nikole Tesle za osobite zasluge za izumiteljstvo i promociju tehničke kulture

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3120

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članaka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Nikole Tesle za osobite zasluge za izumiteljstvo i promociju tehničke kulture u Republici Hrvatskoj i u svijetu, odlikuju se

1. MARKO (Matija) BUBAŠ

2. prof dr. sc. STJEPAN (Ivan) CAR

3. ĐANI (Antonio) PINCAN

4. VOJISLAV (Dušan) RAUŠEVIĆ.

Klasa: 060-03/12-13/17

Urbroj: 71-05-04/1-12-01

Zagreb, 25. rujna 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.