Odluka o odlikovanju dr. sc. Danijela (Ivan) Režeka Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

NN 146/2012 (28.12.2012.), Odluka o odlikovanju dr. sc. Danijela (Ivan) Režeka Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3121

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članaka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i kontinuiranu dugogodišnju humanitarnu djelatnost, odlikuje se

dr. sc. DANIJEL (Ivan) REŽEK.

Klasa: 060-03/12-13/18

Urbroj: 71-05 -04/1-12-01

Zagreb, 25. rujna 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.