Odluka o odlikovanju Giovannia (Valter) Cernogorza Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara

NN 146/2012 (28.12.2012.), Odluka o odlikovanju Giovannia (Valter) Cernogorza Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3127

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članaka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara za izniman sportski uspjeh i osvajanje zlatne medalje u streljaštvu – disciplina trap na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine, te promociji sporta i ugleda Republike Hrvatske u svijetu, odlikuje se

GIOVANNI (Valter) CERNOGORAZ.

Klasa: 060-03/12-13/24

Urbroj: 71-05-04/1-12-01

Zagreb, 25. rujna 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.