Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Antuna Radića za osobite zasluge u prosvjeti

NN 146/2012 (28.12.2012.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Antuna Radića za osobite zasluge u prosvjeti

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3131

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Antuna Radića za osobite zasluge u prosvjeti, pedagoško-edukativnim, književnim i umjetničkim prikazima svijeta za najmlađe te višegodišnjoj iznimnoj suradnji u »Radosti«, dječjem ilustriranom književnom listu, odlikuju se

– IVAN-IVICA (Stjepan) ANTOLČIĆ

– JOSIP (Ivan) BIFFEL

– prof dr. sc. JOSIP-JOŽA (Tomo) SKOK.

Klasa: 060-03/12-13/28

Urbroj: 71-05-04/1-12-01

Zagreb, 25. rujna 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.