Odluka o odlikovanju Marijana (Franjo) Bušića Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

NN 146/2012 (28.12.2012.), Odluka o odlikovanju Marijana (Franjo) Bušića Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3132

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge za kulturu i njeno promicanje u Republici Hrvatskoj i svijetu, odlikuje se

MARIJAN (Franjo) BUŠIĆ.

Klasa: 060-03/12-13/29

Urbroj: 71-05-04/1-12-01

Zagreb, 7. studenoga 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.