Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog pletera za osobiti i izniman doprinos sportskim uspjesima hrvatskih sportaša

NN 146/2012 (28.12.2012.), Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog pletera za osobiti i izniman doprinos sportskim uspjesima hrvatskih sportaša

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3136

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članka 2., 3. i 21. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom hrvatskog pletera za osobiti i izniman doprinos sportskim uspjesima hrvatskih sportaša na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine, te promociji sporta i ugleda Republike Hrvatske u svijetu, odlikuju se treneri

ŽELJKO (Ante) BABIĆ

ELVIS (Svetko) FATOVIĆ

VJEKOSLAV (Vlado) KOBEŠĆAK

TONI (Ranko) TOMAS

STJEPAN (Stjepan) VUČKOVIĆ.

Klasa: 060-03/12-16/06

Urbroj: 71-05-04/1-12-01

Zagreb, 25. rujna 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.