Odluka o odlikovanju Mate (Mate) Klikovića Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

NN 146/2012 (28.12.2012.), Odluka o odlikovanju Mate (Mate) Klikovića Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3143

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge za očuvanje hrvatske kulture i promicanje gradišćanske kulturne baštine u Republici Austriji i u svijetu, odlikuje se

MATE (Mate) KLIKOVIĆ.

Klasa: 060-04/12-13/01

Urbroj: 71-05-04/1-12-01

Zagreb, 10. rujna 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.