Odluka o odlikovanju Jean-Louisa Dewosta Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

NN 146/2012 (28.12.2012.), Odluka o odlikovanju Jean-Louisa Dewosta Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3145

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za osobite zasluge za promicanje moralnih društvenih vrednota i razvijanje dobrih odnosa između Republike Hrvatske i Francuske Republike, odlikuje se

JEAN-LOUIS DEWOST.

Klasa: 060-04/12-13/04

Urbroj: 71-05-04/1-12-01

Zagreb, 3. listopada 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.