Odluka o odlikovanju dr. Brigite (Franz) Ruisinger Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

NN 146/2012 (28.12.2012.), Odluka o odlikovanju dr. Brigite (Franz) Ruisinger Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3146

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za osobite zasluge za socijalnu skrb i kontinuirano, dugogodišnje pružanje humanitarne pomoći djeci Republike Hrvatske, odlikuje se

dr. BIRGIT (Franz) RUISINGER.

Klasa: 060-04/12-13/05

Urbroj: 71-05-04/1-12-01

Zagreb, 20. studenoga 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.