Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja

NN 146/2012 (28.12.2012.), Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

3157

Na temelju članka 21. stavak 1. Stečajnog zakona (»Narodne novine« broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10 i 25/12) i članka 2. stavak 1. Pravilnika o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja (»Narodne novine« broj 65/07), ministar pravosuđa donosi

RJEŠENJE

O IZMJENI I DOPUNI LISTE STEČAJNIH UPRAVITELJA

I. Lista stečajnih upravitelja utvrđena Rješenjem ministra pravosuđa klasa: 133-04/07-01/3, urbroj: 514-02-01-11-13 od 18. srpnja 2011. godine (»Narodne novine« broj 88/11, 123/11, 151/11, 31/12 i 73/12) dopunjuje se i uvrštavaju se:

Red. br.

Ime i prezime

Odvjetnik

MB

Zanimanje

Rješenje (svjedodžba) o položenom ispitu za stečajnog upravitelja

Radno iskustvo

Adresa – telefon

296.

MIRA HAJDIĆ

dipl. ekonomist

UP/I-133-04/12-01/5 od 30. svibnja 2012. g.

Split, Manđerova 22, tel. 021/538-199, 098/240-401

297.

DANIEL DEKOVIĆ

dipl. pravnik

UP/I-133-04/12-01/23 od 3. srpnja 2012. g.

Zagreb, Novačka 329, mob. 091/2333-387

298.

IVAN SAMAC

dipl. pravnik

UP/I-133-04/00-01/65 od 10. svibnja 2001. g.

Stečajni upravitelj

Zagreb, Hrgovići 97, mob. 099/2196-790

299.

MIRKO KRIŽIĆ

dipl. ekonomist

UP/I-133-04/00-01/210 od 10. studenoga 2000. g.

Stečajni upravitelj

Đakovo, Diljska 32, tel. 031/811-192, 098/252-438

300.

GORAN JEDLIČKO

DA, MB: 80437915

dipl. pravnik

UP/I-133-04/12-01/12 od 12. travnja 2012. g.

Zagreb, Breza 82, tel. 098/9039-009

301.

MATKO LJUBAN

dipl. pravnik

UP/I-133-04/12-01/15 od 3. srpnja 2012. g.

Zagreb, Hrvatskih iseljenika 3, tel. 01/3452-029, 098/619-888

302.

GORAN BROZOVIĆ

dipl. ing. prometa

UP/I-133-04/12-01/32 od 27. rujna 2012. g.

Zagreb, Pavlenski put 5, tel. 091/5537-986

303.

BAJRO SARIĆ

dipl. ekonomist

UP/I-133-04/00-01/73 od 10. svibnja 2001. g.

Stečajni upravitelj

Dubrovnik, Iva Vojnovića 74, tel. 020/432-965, 098/345-857

304.

MARIJA DOMIJAN

dipl. ekonomist

UP/I-133-04/00-01/321 od 10. svibnja 2001. g.

Stečajni upravitelj

Gornji Hrašćan, Varaždinska 32, 40306 Macinec, tel. 040/648-001, 098/491-627

305.

ZORAN SUBOTIĆ

DA, MB: 80151256

dipl. pravnik

UP/I-133-04/12-01/31 od 2. srpnja 2012. g.

Beli Manastir, Kralja Tomislava 51a, tel. 031/701-902, 098/253-898

306.

STANISLAV DESPLATOVIĆ

dipl. ekonomist

UP/I-133-04/00-01/108 od 10. svibnja 2001. g.

Stečajni upravitelj

Stanislav Desplatović, Zagreb, Martićeva 31b, tel. 01/4552-050

307.

IVAN GRBIĆ

dipl. ekonomist

UP/I-133-04/12-01/43 od 24. listopada 2012. g.

Stečajni upravitelj

Split, Dinka Šimunovića 1, mob. 095/473-7066

308.

DUBRAVKA BAŠLJAN

dipl. pravnik

UP/I-133-04/12-01/25 od 27. rujna 2012. g.

Zagreb, Donji Rim 31, tel. 01/2344-946, 098/496-910

309.

VIOLETA BRADARIĆ

dipl. ekonomist

UP/I-133-04/12-01/40 od 20. studenoga 2012. g.

Čavle, Mavrinci Novo Naselje 28, mob. 098/424-879

310.

PAULA KUKIĆ

dipl. ekonomist

UP/I-133-04/01-01/116 od 17. listopada 2001.

Zagreb, A. Stipančića 11/II, mob. 091/501-3808

311.

ŽARKO KRULJAC

dipl. ing. zračnog prometa

UP/I-133-04/12-01/53 od 20. studenoga 2012. g.

Zagreb, Pavlenski put 5, mob. 091/1246-125

312.

DARIO BUDIMIR

DA, MB: 80365892

dipl. pravnik

UP/I-133-04/12-01/48 od 22. studenoga 2012. g.

Zagreb, Tkalčićeva 88/2, tel. 01/6177-600, 098/1987-339

II. U Rješenju o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja (»Narodne novine« 88/11, 73/12) u točki I., pod rednim brojem 161. Ivo Mijoč mijenja se adresa tako da umjesto riječi: »Osijek, Naselje Vladimira Nazora 22« treba stajati: »Osijek, Andrije Hebranga 73«.

III. Ovo Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja primjenjuje se danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 133-04/07-01/3

Urbroj: 514-03-02-02-12-21

Zagreb, 19. prosinca 2012.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.