Pravilnik o izmjeni Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače

NN 146/2012 (28.12.2012.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

3161

Na temelju članka 200. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj: 67/2008., 48/2010. i 74/2011.) ministar unutarnjih poslova u suglasnosti s ministrom nadležnim za poslove prometa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE

Članak 1.

U Pravilniku o osposobljavanju kandidata za vozače (»Narodne novine«, broj: 124/2012. i 129/2012.) u članku 10. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. radnu površinu najmanje 1,5 m2 po kandidatu za vozača,«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-64193/3-2012.

Zagreb, 19. prosinca 2012.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.