Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 18. - SREDSTVA ZA SPAŠAVANJE (2009.) - Izmjene i dopune broj 2 (2012.)

NN 146/2012 (28.12.2012.), Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 18. - SREDSTVA ZA SPAŠAVANJE (2009.) - Izmjene i dopune broj 2 (2012.)

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

3167

Na temelju stavka 3., čl. 1019. Pomorskog zakonika Repub-like Hrvatske (»Narodne novine« 181/2004, 76/2007, 146/2008 i 61/2011) Upravno vijeće Hrvatskog registra brodova donosi

ODLUKU

O PRAVILIMA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, Dio 18. – SREDSTVA ZA SPAŠAVANJE (2009.) – Izmjene i dopune broj 2 (2012.)

1.1 Donose se Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 18. – SREDSTVA ZA SPAŠAVANJE (2009) - Izmjene i dopune broj 2 (2012), koja sadrže ove odsjeke:

1. Opći zahtjevi

6. Sredstva za spašavanje

1.2 Izmjene i dopune broj 2., Pravila iz t. 1.1 ove odluke stupaju na snagu 31. prosinca 2012. godine.

Broj: 1425/KN/JB

Split, 20. prosinca 2012.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Perica Šolić, v. r.