Pravilnik o dopuni Pravilnika o raspodjeli carinskih kvota za poljoprivredne i prehrambene proizvode

NN 147/2012 (31.12.2012.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o raspodjeli carinskih kvota za poljoprivredne i prehrambene proizvode

147 31.12.2012 Pravilnik o dopuni Pravilnika o raspodjeli carinskih kvota za poljoprivredne i prehrambene proizvode

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

3173

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« br. 149/09, 22/11 i 120/12), ministar poljoprivrede, uz suglasnost ministra nadležnog za financije, donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O RASPODJELI CARINSKIH KVOTA ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE

Članak 1.

U Pravilniku o raspodjeli carinskih kvota za poljoprivredne i prehrambene proizvode (»Narodne novine« br. 121/10, 145/11 i 141/12) u članku 4. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno, uslijed poremećaja na tržištu, razdoblje važenja otvorenih carinskih kvota iz stavka 2. ovoga članka može se produžiti na osnovi odluke ministra nadležnog za poljoprivredu.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/161

Urbroj: 525-08/0226-12-14

Zagreb, 31. prosinca 2012.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.