Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN 147/2012 (31.12.2012.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

3178

Na osnovi članka 19. stavke 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 153/09., 71/10., 139/10., 49/11., 22/12., 57/12., 90/12. Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske i 123/12.) i članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10. i 8/11.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 23. sjednici održanoj 27. prosinca 2012. godine uz suglasnost ministra zdravlja, a prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

Članak 1.

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12. i 119/12., u daljnjem tekstu: Pravilnik) Popis pomagala iz članka 7. stavke 3. zamjenjuje se novim Popisom pomagala koji je sastavni dio Pravilnika.

U članku 7. stavci 5. tekst: »Pomagalo, rezervni dio i potrošni materijal koji prema posebnom propisu podliježe porezu na dodanu vrijednost i na čiju se iskazanu vrijednost mora zaračunati porez na dodanu vrijednost u Popisu pomagala označeni su oznakom (**).«, mijenja se glasi: »Cijena pomagala, rezervnog dijela i potrošnog materijala u Popisu pomagala iskazana je u kunama bez uračunatog poreza na dodanu vrijednost. Sastavni dio cijene pomagala je usluga izdavanja pomagala. Pomagalo, rezervni dio i potrošni materijal na čiju se iskazanu vrijednost mora zaračunati porez na dodanu vrijednost po stopi od 25% u Popisu pomagala označeni su oznakom (**).«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 025-04/12-01/316

Urbroj: 338-01-01-12-1

Zagreb, 27. prosinca 2012.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.

TABELA

147 31.12.2012 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima