Odluka o odlikovanju Ruže (Mijo) Lucić Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

NN 1/2013 (2.1.2013.), Odluka o odlikovanju Ruže (Mijo) Lucić Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

13

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članaka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, za promicanje moralnih društvenih vrednota, odlikuje se

RUŽA (Mijo) LUCIĆ

Klasa: 060-03/12-13/31

Urbroj: 71-03/3-12-02

Zagreb, 29. studenoga 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.