Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije sklopljenih ugovora

NN 1/2013 (2.1.2013.), Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije sklopljenih ugovora

MINISTARSTVO FINANCIJA

29

Na temelju članka 23. stavka 7. Zakona o potrošačkom kreditiranju (»Narodne novine«, br. 75/09 i 112/12) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE SKLOPLJENIH UGOVORA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, oblik i način vođenja evidencije sklopljenih ugovora koju je vjerovnik, odnosno kreditni posrednik, koji pruža usluge potrošačkog kreditiranja, odnosno posreduje pri potrošačkom kreditiranju na temelju odobrenja Ministarstva financija dužan voditi.

Članak 2.

Vjerovnik, odnosno kreditni posrednik vodi evidenciju iz članka 1. ovoga Pravilnika na Obrascu koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Evidencija sklopljenih ugovora sadržava sljedeće podatke:

1. redni broj ugovora

2. ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (dalje u tekstu: OIB) potrošača,

3. naziv/ime i prezime, adresa, OIB vjerovnika,

4. datum sklapanja ugovora,

5. ukupan iznos kredita,

6. rok otplate,

7. kamatna stopa,

8. efektivna kamatna stopa,

9. instrument osiguranja kredita.

Članak 4.

Evidencija ugovora vodi se pisano na papiru ili u elektroničkom obliku.

Članak 5.

Vjerovnik odnosno kreditni posrednik dužan je evidenciju sklopljenih ugovora čuvati čitavo razdoblje obavljanja poslova potrošačkog kreditiranja.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/496
Urbroj: 513-11/12-2
Zagreb, 21. prosinca 2012.

Ministar financija
Slavko Linić, v. r.

PRILOG I.

Redni
broj

Korisnik kredita:
Ime i prezime, adresa, OIB

Vjerovnik:
Ime i prezime/naziv, adresa, OIB

Datum sklapanja govora

Iznos kredita

Rok otplate

Kamatna stopa

EKS

Instrument osiguranja


1 02.01.2013 Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije sklopljenih ugovora 1 02.01.2013 Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije sklopljenih ugovora