Pravilnik o obrascima potvrda koje se izdaju iz registra birača

NN 4/2013 (9.1.2013.), Pravilnik o obrascima potvrda koje se izdaju iz registra birača

MINISTARSTVO UPRAVE

61

Na temelju članka 66. Zakona o registru birača (»Narodne novine«, broj 144/12) ministar uprave donosi

PRAVILNIK

O OBRASCIMA POTVRDA KOJE SE IZDAJU IZ REGISTRA BIRAČA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju obrasci potvrda koje se izdaju iz registra birača.

Iz registra birača izdaju se potvrda za glasovanje izvan mjesta prebivališta i potvrda za glasovanje.

Članak 2.

Potvrda za glasovanje izvan mjesta prebivališta iz članka 44. Zakona o registru birača izdaje se na obrascu tiskanom uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. Na obrascu je utvrđen oblik i sadržaj potvrde.

Članak 3.

Obrazac potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta svijetložute je boje.

U sredini obrasca utisnut je grb Republike Hrvatske u svjetlijoj nijansi boje obrasca.

Obrazac ima serijski broj, a obrojčavanje počinje od broja jedan. Veličina obrasca je 21 × 29,7 cm.

Članak 4.

Nadležno tijelo koje je izdalo potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta dužno je u registru birača upisati bilješku o izdanoj potvrdi s naznakom mjesta boravka u Republici Hrvatskoj odnosno države i konzularnog područja na kojem će se birač zateći na dan izbora.

Članak 5.

O izdanim potvrdama za glasovanje izvan mjesta prebivališta vodi se evidencija na temelju upisanih bilješki u registru birača, koja se dostavlja na biračko mjesto u obliku izvatka iz popisa birača označenom oznakom »B«, sukladno članku 52. stavku 4. Zakona o registru birača.

Članak 6.

Potvrda za glasovanje iz članka 57. stavka 1. Zakona o registru birača izdaje se na obrascu tiskanom uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. Na obrascu je utvrđen oblik i sadržaj potvrde.

Potvrdu iz članka 57. stavka 1. Zakona o registru birača izdaju nadležna tijela koja vode registar birača u Republici Hrvatskoj.

Članak 7.

Obrazac potvrde za glasovanje iz članka 57. stavka 1. Zakona o registru birača svijetloplave je boje.

U sredini obrasca utisnut je grb Republike Hrvatske u svjetlijoj nijansi boje obrasca.

Obrazac ima serijski broj, a obrojčavanje počinje od broja jedan. Veličina obrasca je 21 × 29,7 cm.

Članak 8.

Potvrde za glasovanje propisane člankom 57. stavkom 2. i 3. Zakona o registru birača izdaje diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Hrvatske. Potvrde imaju sadržaj kao i potvrda za glasovanje iz članka 57. stavka 1. Zakona o registru birača.

Članak 9.

Potvrda za glasovanje izdaje se hrvatskim državljanima koji imaju biračko pravo, a nisu upisani u izvatke iz popisa birača dostavljene na biračka mjesta.

Članak 10.

O izdanim potvrdama za glasovanje vodi se evidencija u registru birača, sukladno članku 57. stavku 4. Zakona o registru birača.

Članak 11.

Potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta i potvrde za glasovanje sastavni su dio izvatka iz popisa birača za dotično biračko mjesto.

Članak 12.

Obrasci potvrda propisani člankom 2. i člankom 6. ovoga Pravilnika tiskaju se na papiru zaštićenom od krivotvorenja.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascima isprava iz popisa birača („Narodne novine“, broj 24/07).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-01/13-01/1

Urbroj: 515-03-01/1-13-1

Zagreb, 4. siječnja 2013.

Ministar
Arsen Bauk, v. r.
4 09.01.2013 Pravilnik o obrascima potvrda koje se izdaju iz registra birača 4 09.01.2013 Pravilnik o obrascima potvrda koje se izdaju iz registra birača