Pravilnik o izmjeni Pravilnika o tržišnim standardima za voće i povrće

NN 4/2013 (9.1.2013.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o tržišnim standardima za voće i povrće

4 09.01.2013 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o tržišnim standardima za voće i povrće

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

62

Na temelju članka 18. stavka 3., članka 18.a stavka 6., članka 18.b stavka 3. i članka 34. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« broj 149/09 i 22/11, 120/12) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O TRŽIŠNIM STANDARDIMA ZA VOĆE I POVRĆE

Članak 1.

U Pravilniku o tržišnim standardima za voće i povrće (»Narodne novine« broj 47/12, 102/12) u članku 22. stavku 5. brišu se riječi: »ili prodaju na malo«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/182

Urbroj: 525-07/0010-12-16

Zagreb, 28. prosinca 2012.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.