Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti

NN 6/2013 (16.1.2013.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti

6 16.01.2013 Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

94

Na temelju članka 189. stavka 3. i članka 195. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/12, 70/12 i 144/12) ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU PREGLEDA UMRLIH TE UTVRĐIVANJA VREMENA I UZROKA SMRTI

Članak 1.

U Pravilniku o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti (»Narodne novine«, broj 46/11) u članku 13. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»Kada se radi o nasilnoj smrti ili sumnji na nasilnu smrt prouzročenu kaznenim djelom, ili se radi o iznenadnoj smrti kod koje je uzrok nepoznat, odnosno nejasan, visinu troškova provođenja obdukcije utvrđuje ministar zdravlja posebnom odlukom.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-02/175

Urbroj: 534-10-1-1-1/2-13-01

Zagreb, 9. siječnja 2013.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.