Pravilnik o kaznenoj evidenciji

NN 7/2013 (17.1.2013.), Pravilnik o kaznenoj evidenciji

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

118

Temeljem članka 35. Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (»Narodne novine« br. 143/12; u daljnjem tekstu Zakon) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O KAZNENOJ EVIDENCIJI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuju oblik i sadržaj obrazaca za dostavu podataka iz članka 6. stavak 1. Zakona, te oblik i sadržaj obrazaca iz članka 15. stavak 1. Zakona.

Članak 2.

Podaci iz članka 6. Zakona kad je primijenjen Kazneni zakon (»Narodne novine« 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11) za fizičku osobu dostavljaju se na Obrascu A, a za pravnu osobu na Obrascu B, a kad je primijenjen Kazneni zakon (»Narodne novine« 125/11 i 144/12) podaci iz članka 6. Zakona, za fizičku osobu dostavljaju se na Obrascu C, a za pravnu osobu na Obrascu D.

Članak 3.

Zahtjev za izdavanje općeg uvjerenja iz članka 11. Zakona, za fizičku osobu podnosi se na Obrascu I a., a za pravnu osobu na Obrascu I b.

Članak 4.

Zahtjev radi razgledavanja općeg uvjerenja iz članka 12. Zakona, podnosi se na Obrascu II.

Članak 5.

Zahtjev za izdavanje posebnog uvjerenja iz članka 13. Zakona, za fizičku osobu podnosi se na Obrascu III a., a za pravnu osobu na Obrascu III b.

Članak 6.

Zahtjev za izdavanje posebnog uvjerenja iz članka 14. st. 2. Zakona, podnosi se na Obrascu IV.

Članak 7.

Zahtjev za izdavanje posebnog uvjerenja iz članka 14. st. 3. Zakona, za fizičku osobu podnosi se na Obrascu V a., a za pravnu osobu na Obrascu V b.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/90

Urbroj: 514-05-01-02-01/4

Zagreb: 4. siječnja 2013.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.


7 17.01.2013 Pravilnik o kaznenoj evidenciji 7 17.01.2013 Pravilnik o kaznenoj evidenciji 7 17.01.2013 Pravilnik o kaznenoj evidenciji 7 17.01.2013 Pravilnik o kaznenoj evidenciji