Odluka o postavljanju dr. sc. Maria Nobila za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Velikom Vojvodstvu Luksemburgu, sa sjedištem u Bruxellesu

NN 14/2013 (4.2.2013.), Odluka o postavljanju dr. sc. Maria Nobila za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Velikom Vojvodstvu Luksemburgu, sa sjedištem u Bruxellesu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

206

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/12-01/11, urbroj: 5030115/1-13-09 od 18. siječnja 2013., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

dr. sc. MARIO NOBILO, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji, sa sjedištem u Bruxellesu, postavlja se i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Velikom Vojvodstvu Luksemburgu, sa sjedištem u Bruxellesu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/13-02/01

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 23. siječnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.