Naredba o visini naknade za upis broda, jahte i brodice u upisnik brodova, odnosno jahti i očevidnik brodica

NN 14/2013 (4.2.2013.), Naredba o visini naknade za upis broda, jahte i brodice u upisnik brodova, odnosno jahti i očevidnik brodica

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

230

Na temelju članka 1021. st. 5., a u svezi članka 188. st. 4. i članka 203. st. 4., Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04, 76/07, 146/08 i 61/11) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

NAREDBU

O VISINI NAKNADE ZA UPIS BRODA, JAHTE I BRODICE U UPISNIK BRODOVA, ODNOSNO JAHTI I OČEVIDNIK BRODICA

I.

Ovom Naredbom utvrđuju se kriteriji i visina naknade za upis brodova, jahti i brodica u upisnik brodova, upisnik jahti, odnosno očevidnik brodica (u daljnjem tekstu: naknada).

II.

Naknada iz točke I. ove Naredbe plaća se prilikom prvog upisa broda, jahte ili brodice u hrvatski upisnik brodova i jahti, odnosno očevidnik brodica, a prema GT (bruto tonaži) broda, duljini trupa jahte, odnosno duljini trupa brodice.

Visina naknade utvrđena je u tablici 1. u skladu s kriterijima iz stavka 1. ove točke.

Tablica 1.

NAKNADA ZA UPIS BRODA, JAHTE I BRODICE
(naknada izražena u kunama)

Brod

Brodica

Jahta

GT < 500

500 ≤GT <

10.000

 GT ≥ 10.000

l ≤ 7 m

l > 7 m

12 m < L< 24 m

L ≥ 24 m

1.000,00

10.000,00

25.000,00

100,00

1.000,00

4.000,00

8.000,00

Pojmovi uz Tablicu 1.

GT – bruto tonaža

l – duljina trupa brodice

L – duljina trupa jahte

III.

Naknada se plaća u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske prilikom podnošenja prijave za prvi upis broda ili jahte, odnosno zahtjeva za prvi upis brodice u odgovarajući upisnik odnosno očevidnik.

IV.

Na naknadu za upis plutajućeg objekta i nepomičnog odobalnog objekta u upisnik plutajućih objekata odnosno upisnik nepomičnih odobalnih objekata primjenjuju se odredbe ove Naredbe o naknadi za upis broda, a sukladno članku 108. Pomorskog zakonika.

V.

Na upis brodice ili jahte koja se prvi puta upisuje u očevidnik brodica ili upisnik jahti, a bila je upisana u očevidnik čamaca sukladno Pravilniku o čamcima (»Narodne novine«, br. 38/06 i 91/06) plaća se naknada iz točke I. ove Naredbe ukoliko ista nije plaćena kod upisa u očevidnik čamaca.

VI.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za upis broda, jahte i brodice u upisnik brodova, odnosno jahti i očevidnik brodica (»Narodne novine«, br. 41/05 i 24/06).

VII.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-11/13-01/04

Urbroj: 530-03-2-1-113-1

Zagreb, 9. siječnja 2013.

Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

14 04.02.2013 Naredba o visini naknade za upis broda, jahte i brodice u upisnik brodova, odnosno jahti i očevidnik brodica 14 04.02.2013 Naredba o visini naknade za upis broda, jahte i brodice u upisnik brodova, odnosno jahti i očevidnik brodica