Objava registrirane oznake i naziva proizvoda "Virovitička paprika"

NN 14/2013 (4.2.2013.), Objava registrirane oznake i naziva proizvoda "Virovitička paprika"

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

233

Na temelju članka 9. stavka 10. Zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« br. 84/08, 75/09, 20/10) i članka 18. stavka 3. Pravilnika o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« br. 88/09, 53/10, 46/11) objavljuje

REGISTRIRANU OZNAKU I NAZIV PROIZVODA

Naziv proizvoda »VIROVITIČKA PAPRIKA« registrirana je kao OZNAKA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA, Rješenjem klasa: UP/I-310-26/11-01/28, urbroj: 525-08/0558-13-6 od 15. siječnja 2013. godine.

Klasa: 310-26/13-01/07

Urbroj: 525-08/0558-13-2

Zagreb, 22. siječnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.