Uredba o izmjeni Uredbe o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja

NN 15/2013 (6.2.2013.), Uredba o izmjeni Uredbe o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja

15 06.02.2013 Uredba o izmjeni Uredbe o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

244

Na temelju članka 57. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/2011 i 130/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. veljače 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O UVJETIMA ZA STJECANJE POLICIJSKIH ZVANJA, OZNAKAMA POLICIJSKIH ZVANJA, FUNKCIONALNIM OZNAKAMA RADNIH MJESTA, PROMAKNUĆU I NAPREDOVANJU KROZ POLICIJSKA ZVANJA

Članak 1.

U Uredbi o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja (»Narodne novine«, broj 129/2011) u članku 14. stavak 4. briše se.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/08

Urbroj: 50301-09/09-13-2

Zagreb, 1. veljače 2013.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.