Pravilnik o izmjeni Pravilnika o programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu

NN 15/2013 (6.2.2013.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

249

Na temelju članka 65. stavka 1., 2. i 3., članka 67. stavka 1. i 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 56/10, 127/10, 55/11 i 50/12) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O PROGRAMU DOKUMENTACIJE KOJA PRATI PLAVOPERAJNU TUNU (Thunnus thynnus), IGLUNA (Xiphias gladius) I VELIKOOKU TUNU (Thunnus obesus) NA TRŽIŠTU

Članak 1.

U Pravilniku o programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu (»Narodne novine«, br. 114/12) u članku 21. briše se zarez iza riječi »Narodnim novinama« i riječi »a primjenjuje se danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/24

Urbroj: 525-13/0514-13-1

Zagreb, 29. siječnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.