Pravilnik o izmjeni Pravilnika o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama

NN 16/2013 (8.2.2013.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

280

Na temelju članka 79. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 56/10, 127/10, 55/11 i 50/12, ) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OČEVIDNIKU O UZGOJU RIBE I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA

Članak 1.

U Pravilniku o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 76/11) u članku 2. stavku 4. dodaje se sljedeći tekst:

»Iznimno za 2013. godinu rok za dostavu očevidnika produžuje se do 31. svibnja 2013.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/26

Urbroj: 525-13/0336-13-1

Zagreb, 31. siječnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.