Odluka o postavljanju dr. sc. Dubravke Šimonović za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu - šeficu Stalne misije Republike Hrvatske pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS), Ujedinjenim narodima i međunarodnim organizacijama, sa sjedištem u Beču

NN 17/2013 (13.2.2013.), Odluka o postavljanju dr. sc. Dubravke Šimonović za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu - šeficu Stalne misije Republike Hrvatske pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS), Ujedinjenim narodima i međunarodnim organizacijama, sa sjedištem u Beču

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

285

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/12-01/34, urbroj: 5030115/1-13-08 od 31. siječnja 2013., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNE I OPUNOMOĆENE VELEPOSLANICE – ŠEFICE STALNE MISIJE REPUBLIKE HRVATSKE

dr. sc. DUBRAVKA ŠIMONOVIĆ postavlja se za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu – šeficu Stalne misije Republike Hrvatske pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS), Ujedinjenim narodima i međunarodnim organizacijama, sa sjedištem u Beču.

Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2013. godine.

Klasa: 018-07/13-02/03

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 5. veljače 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.