Odluka o postavljanju mr. sc. Branka Baričevića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici, sa sjedištem u Lisabonu

NN 17/2013 (13.2.2013.), Odluka o postavljanju mr. sc. Branka Baričevića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici, sa sjedištem u Lisabonu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

287

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/12-01/04, urbroj: 5030115/1-13-09 od 31. siječnja 2013., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

mr. sc. BRANKO BARIČEVIĆ postavlja se za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici, sa sjedištem u Lisabonu.

Ova Odluka stupa na snagu 1. ožujka 2013. godine.

Klasa: 018-07/13-02/05

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 5. veljače 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.