Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 98. stavka 1. točke 6. Zakona o cestama ("Narodne novine", broj 84/11)

NN 18/2013 (15.2.2013.), Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 98. stavka 1. točke 6. Zakona o cestama ("Narodne novine", broj 84/11)

HRVATSKI SABOR

301

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 173. stavka 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 8. veljače 2013., donio je

ODLUKU

1. NE DAJE SE VJERODOSTOJNO TUMAČENJE ČLANKA 98. STAVKA 1. TOČKE 6. ZAKONA O CESTAMA

(»Narodne novine«, br. 84/11.)

Obrazloženje

Zakonskom odredbom nedvojbeno je utvrđeno da je svaka cesta pa tako i nerazvrstana cesta izgrađeni objekt, te nema osnove za bilo kakvo tumačenje da li se putovi (koji nisu izgrađeni objekti) trebaju smatrati ili ne nerazvrstanom cestom.

2. Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-12/12-05/48

Zagreb, 8. veljače 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.