Rješenje o određivanju paušalnog iznosa za troškove prekršajnog postupka

NN 18/2013 (15.2.2013.), Rješenje o određivanju paušalnog iznosa za troškove prekršajnog postupka

18 15.02.2013 Rješenje o određivanju paušalnog iznosa za troškove prekršajnog postupka

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

309

Na temelju članka 138. stavak 3. Prekršajnog zakona (»Narodne novine«, broj 107/07) donosim

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PAUŠALNOG IZNOSA ZA TROŠKOVE PREKRŠAJNOG POSTUPKA

I.

Paušalni iznos za troškove prekršajnog postupka određuje se u rasponu od 100,00 do 5.000,00 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 710-01/13-01/11
Urbroj: 514-03-13-2
Zagreb, 4. veljače 2013.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.