Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

NN 18/2013 (15.2.2013.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

18 15.02.2013 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

310

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, broj 57/06, 18/11 i 144/12), ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU NAJVIŠIH MALOPRODAJNIH CIJENA NAFTNIH DERIVATA

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata (»Narodne novine«, broj 145/12) u članku 4., u tablici, u redu »Dizelsko gorivo – PLAVI DIZEL EURO« brišu se riječi »0,96 x«.

Članak 2.

Prvi obračun prodajnih cijena naftnih derivata prema odredbama ovoga Pravilnika izvršit će se 18. veljače 2013. godine.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-01/69
Urbroj: 526-03-02-01/1-12-24
Zagreb, 11. veljače 2013.

Ministar
Ivan Vrdoljak, v. r.