Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa

NN 18/2013 (15.2.2013.), Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa

HRVATSKA NARODNA BANKA

314

Na temelju članka 58. stavka 4. i članka 60. stavka 3. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 133/2009. i 136/2012.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O NAČINU OTVARANJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNA

I.

U Odluci o načinu otvaranja transakcijskih računa (»Narodne novine«, br. 3/2011., 35/2011., 50/2011., 89/2011., 101/2011., 135/2011. i 56/2012.) u Prilog 1. Abecedni popis država i zemalja i njihovih oznaka unosi se sljedeća izmjena i dopuna:

Pod entitetom »ERITREJA« dodaje se službeno ime, tako da tekst sada glasi:

ERITREJA                 ERITREA                  ER             ERI             232
Država Eritreja           State of Eritrea

II.

U Prilogu 2. u Popisu novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka unose se sljedeće izmjene:

1. Pod entitetom »VENEZUELA, BOLIVARIJANSKA REPUBLIKA« u nazivu valute briše se riječ »fuerte«, tako da tekst sada glasi:

VENEZUELA, bolivar Bolivar VEF 937 2

BOLIVARIJANSKA

REPUBLIKA

2. Pod entitetom »ZAMBIJA« mijenja se troslovna i brojčana oznaka valute, tako da tekst sada glasi:

ZAMBIJA                zambijska             Zambian           ZMW         967         2
                                 kvača                   Kwacha

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br.: 20-020/02-13/BV

Zagreb, 11. veljače 2013.

Guverner

Hrvatske narodne banke

prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.

18 15.02.2013 Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa 18 15.02.2013 Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa