Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN 21/2013 (21.2.2013.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

351

Na osnovi članka 19. stavak 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 153/09., 71/10., 139/10., 49/11., 22/12., 57/12., 90/12. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 123/12. i 144/12.) i članka 26. točka 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10. i 8/11.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 25. sjednici održanoj 30. siječnja 2013. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

Članak 1.

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12., 119/12. i 147/12., u daljnjem tekstu: Pravilnik) Popis pomagala iz članka 7. stavke 3. zamjenjuje se novim Popisom pomagala koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/13-01/31

Urbroj: 338-01-01-13-1

Zagreb, 30. siječnja 2013.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.


POPIS ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA

21 21.02.2013 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima