Odluka o izmjeni Odluke o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih odlukom Vijeća Europske unije 2011/782/ZVSP u odnosu na Sirijsku Arapsku Republiku

NN 22/2013 (22.2.2013.), Odluka o izmjeni Odluke o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih odlukom Vijeća Europske unije 2011/782/ZVSP u odnosu na Sirijsku Arapsku Republiku

22 22.02.2013 Odluka o izmjeni Odluke o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih odlukom Vijeća Europske unije 2011/782/ZVSP u odnosu na Sirijsku Arapsku Republiku

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

365

Na temelju članka 4. Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja (»Narodne novine«, broj 139/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. veljače 2013. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O PROVOĐENJU MEĐUNARODNIH MJERA OGRANIČAVANJA UTVRĐENIH ODLUKOM VIJEĆA EUROPSKE UNIJE 2011/782/ZVSP U ODNOSU NA SIRIJSKU ARAPSKU REPUBLIKU

I.

U Odluci o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih odlukom Vijeća Europske unije 2011/782/ZVSP u odnosu na Sirijsku Arapsku Republiku (»Narodne novine«, broj 22/2012), u točki XXIV. riječi: »12 mjeseci« zamjenjuju se riječima: »15 mjeseci«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/49

Urbroj: 50301-21/21-13-2

Zagreb, 21. veljače 2013.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.