Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka stranaca u svrhu znanstvenog istraživanja

NN 22/2013 (22.2.2013.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka stranaca u svrhu znanstvenog istraživanja

22 22.02.2013 Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka stranaca u svrhu znanstvenog istraživanja

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

378

Na temelju članka 232. stavka 4. Zakona o strancima (»Narodne novine«, broj 130/11), ministar nadležan za znanost, uz suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove, donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU UTVRĐIVANJA UVJETA ZA ODOBRENJE PRIVREMENOG BORAVKA STRANCIMA U SVRHU ZNANSTVENOGA ISTRAŽIVANJA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka strancima u svrhu znanstvenog istraživanja (»Narodne novine«, broj 92/12) u članku 21. stavak 1. iza podstavka 4. dodaje se podstavak 5. koji glasi:

»5. Poreznih olakšica sukladno poreznim propisima Republike Hrvatske«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 217-01/11-01/00009

Urbroj: 533-19-13-0025

Zagreb, 13. veljače 2013.

Ministar
dr. sc. Željko Jovanović, v. r.